Publikációk

Könyvek

Az ember filozófiája (teleológiai antropológia), Budapest 1998. (Recenzió a könyvről in új Ember 2000. okt. 1) (Az OM „Etika Ajánló Bibliográfia” tanári segédletként ajánlja. Budapest, 2000)

Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében, Budapest 2000. (Recenzió a könyvről: Horváth Pál MTA Filozófiai Kutatóintézet)

Erkölcs, ember, társadalom, VHF sorozat 3. Veszprém, 2004. (Társszerző)

Az élet és a túlélés erkölcsi-jogi kérdései, Budapest 2004. (2004. december 3. élet – Erkölcs – Jog, recenzió Veress Gábor tollából, új Ember)

A paradigmák áldozatai, Budapest 2004.

Az egyházi oktatás szabályozása, Budapest 2005.

A minőségbiztosítás filozófiája, Budapest 2005.

Az EU által nyújtott források és az NFT I. támogatási rendszere, (szerk, társszerző), Budapest 2007.

Tanulmányok a katonai értéktan megalapozásához, Veszprém 2008.

Egyetemes értékek lehetősége – nemzetközi konferencia kiadvány – Veszprém 2008.

Birher – Szántó,  Mindig van választás – Milyen szervezetektől kapsz segítséget a pályaorientáció/karriertanácsadás területén –  működő szolgáltatások bemutatása az LLG-hoz kapcsolódóan, hallgatói jegyzet, Budapest AFSZ 2009.

 

Cikkek, tanulmányok – társadalomtudományi területen

Studia Wesprimiensia

Választás a jó és a rossz között – Van –e a katonának választási lehetősége? (2007) I-II,  15-23.

Az egyházak szerepe napjainkban a politikai és fegyveres konfliktusok kialakulásában és megelőzésében, (2007) I-II,  8-14.

Kirchen und Konflikte (2008) I-II, 37-47.

Szubszidiaritás és hálózati gondolkodás (2009) I-II. 13-23.

A hálózatok mint az egyház felépítésének alapelemei (2010) I-II. 5-18.

 

Egyebek

Az Orosz-ortodox egyház szociális tanítása a háborúról in Athanasiana 26 (2007) 215-225.

Bertalan Péter: Provida Mater. Egy rejtőzködő enciklika magyarországi utóélete, előszó 2009.

A szubszidiaritás mint a hálózati kapcsolatok egyik alapelve, in. Hajdú Z., (ed.), Szubszidiaritás és regionalitás az egyház- és államszervezetben, MTA Pécs, 2010.

Gondolatok a posztmodern hadviselés alapkérdéseiről, Sereg Szemle, 2011, 7-16.

„A tudás a világ alkotóelemeiről szerzett ismeret, a bölcsesség az elemek kapcsolódásának ismerete”, 189-198, Lehetőségek és alternatívák a Kárpát-medencében, Kaposvár 2011.

A munka becsületétől a médiumon keresztül zajló cserefolyamaton át a hivatáserkölcsi kódexig A munka jelenségének jogelméleti megközelítése a történelemben, 2011. december.

Normativitás, pedagógiai kutatások, tanulmány, 2011.11.11

Történelem, pedagógiai kutatások, tanulmány, 2011.11.11

Gazdaságetika 2012/4 A hálózatok csodálatos világa 

Gazdaságetika 2012/4 Értékteremtő hálózatok

Studia Wesprimiensia, 2011, I-II. Az idő mint a hálózatok szerveződésének új aspektusa, 16-28.

A jog, mint közösségi kapcsolatokon alapuló jelenség megközelítésének vázlata

A struktúráktól a közösségig