Jogi szolgáltatások

Jogi támogatás

Teljes körű jogi tanácsadás, jogügyletekben való szakszerű jogi támogatás, jogsegély, valamint gyors ügyintézés.

Jogi képviselet

Ügyvédkényszert igénylő, ill. peres és nem peres eljárásokban való jogi képviselet.

Társasági jogi ügyekben folyamatos cégképviselet. Cégbírósági ügyek intézése, a társasági jog által megkívánt feltételeknek való teljes körű megfeleléshez való hozzájárulás, úgy mint közgyűléseken részvétel, jogi tanácsadás, konzultáció lehetőségének biztosítása, szakszerű jegyzőkönyvezés, a változásbejelentéshez szükséges jogi formák biztosítása, eljárás ill. képviselet a Cégbíróság, ill. egyéb hatóságok előtt.

Társasági jogi, civiljogi szakmai tapasztalatok

Irodánk fontos területe, így jelentős tapasztalattal rendelkezik a gazdasági társaságok valamint az egyéb civil szervezetek alapításával, működésével és képviseletével kapcsolatos területeken. Komoly tapasztalataink vannak a Nonprofit gazdasági társaságok alapítása, ill. az ügydöntő felügyelő bizottságok működése területén.

Közigazgatási jog

Sokoldalú tapasztalatunk van hatósági, önkormányzati vagy állami szervek előtti eljárásokban. A közigazgatási eljárások közé soroljuk az adókkal, illetékekkel, építésügyi, környezetvédelmi, kereskedelmi és telephelyengedélyekkel kapcsolatos eljárásokat.

Kérésre a képviseletet mind a közigazgatási eljárások során esetlegesen szükséges jogorvoslati, illetve az alapeljárásokban képviseljük. Jeleskedünk a közigazgatási képviselet ellátásában, közbeszerzési tanácsadásban és adatvédelmi kérdésekben is. Vállaljuk közigazgatási hatósági határozatokkal szemben bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtását és közigazgatási perben való jogi képviselet ellátását, közigazgatási hatósági eljárásban való képviseletet és közigazgatási hatósági ügyekben való jogi tanácsadást. Garantáljuk a gyors és szakszerű ügyintézést.

Földhaszonbérlettel szerződések megkötése

A földhaszonbérlettel kapcsolatos eljárásokban több éves, kiemelkedő tapasztalattal rendelkezünk. Az ország több megyéjében a Birher Ügyvédi Iroda készítette elő és kötötte meg a földhaszonbérleti ill. megbízási szerződéseket.

Szövetkezeti jog

Nagy szakmai tapasztalattal bírunk a szövetkezet alapítás területén. Számos szövetkezet alapításában voltunk eljáró ügyvédi iroda, többek között Magyarország első – 730 magánszemély és egy kisebbségi önkormányzat részvételével létrehozott – foglalkoztatási szövetkezetének is.

Ingatlanjog

Ügyvédi irodánk vállalja hazai, vagy nemzetközi ingatlanprojektek teljes körű lebonyolítását. Az ilyen projektek során eljárunk ingatlan-adásvételi szerződések megkötésekor, finanszírozással kapcsolatos ügyekben, vállaljuk a projekt kapcsán vállalkozási és alvállalkozói szerződések elkészítését is. A teljes projektek mellett természetesen részfeladatok ügyintézését is vállaljuk. Lakásbérleti szerződések lebonyolításában is szívesen részt veszünk.

A jogi tanácsadástól az ingatlan tulajdonjog földhivatali bejegyzéséig, teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk az ingatlan tulajdonjog átruházási, bérleti ill. vegyes szerződések, az ingatlan-nyilvántartást érintő ingatlanjogi ügyletekhez.

Közbeszerzések

Irodánk és partner cégei számos közbeszerzési és beszerzési, továbbá pályázati eljárás kiírásában vettek részt. Külön kiemelést érdemel az OHÜ Iparfejlesztési pályázatainak kiírása. Ezen túl részt vettünk a Strigonium Zrt., a Tatabányai Szakképzési Centrum közbeszerzési tevékenységének támogatásában, továbbá több KEOP-1.1.1, TÁMOP-2.1.3/B, DAOP-5.1.1/B program beszerzési és közbeszerzési tevékenységének elvégzésében.

Bejelentővédelmi ügyvédi feladatok

2023.07.24. napjától hatályba lépett az ún. Panasztörvény (2023. évi CLXV.)

A jogszabály hatálya kiterjed minden 50 főt vagy a felletti létszámot foglalkoztatóra, annak formájára való tekintet nélkül. (pl. gazdasági társaságok, intézmények, egyházi szervezetek, egyesületek, alapítványok stb.)

A foglalkoztatók kötelesek ún. belső visszaélés bejelentési rendszert működtetni, amelyet a hatóságok ellenőriznek. Ezt a feladatot elláthatják ún. bejelentővédelmi ügyvéd segítségével is.

A függetlenség biztosítása érdekében azonban a bejelentővédelmi ügyvéd nem lehet olyan személy, amely az adott foglalkoztatóval az elmúlt öt évben jogviszonyban volt.

A jogszabály az egyházakra és egyházi szervezetekre is kiterjed. Ebben az esetben úgy kell megfelelni a Panasztv. által rögzített előírásoknak, hogy az egyház belső jogát se sértse a belső visszaélés bejelentési rendszer működtetése.

Amennyiben további információra van szüksége, úgy kérem, hogy keresse meg a Birher Ügyvédi Irodát, szívesen állunk rendelkezésükre!

ESG – avagy környezeti, társadalmi és irányítási jelentéstételi kötelezettség

Az Európai Zöld Megállapodás célja az Európai Unió karbonkibocsátás mentesítése, 2050-re.

Ennek a célnak a megvalósítása érdekében úgynevezett nem pénzügyi vagy fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettséget ír elő, amelynek keretében nyilvánosságra kell hozni a gazdálkodó szervezet

a., Környezeti (E, mint environmental)

Klímaváltozás, Szennyezés, Vizi és tengeri erőforrások, Biodiverzitás és ökoszisztémák, Erőforrások használata és körforgásos gazdaság

            b., Társadalmi (S, mint social)

Saját munkaerő, Munkaerő az értékláncban, Hatásviselő közösségek, Vásárlók és végfelhasználók

            c., Vállalatirányítási (G, mint governance)

                        Üzletvitel, Döntések

kritériumoknak való megfelelését.

Mely szervezeteket érint ez a kötelezettség?

Olyan Magyarországon székhellyel rendelkező

a., Nagyvállalatokra, amelyeknél a következő három érték közül bármelyik kettő meghaladta az itt megjelölt határértéket:

  • mérlegfőösszeg a 10 000 millió forintot,
  • az éves nettó árbevétel a 20 000 millió forintot,
  • az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 vagy 500 főt.

b., Közérdeklődésre számot tartó gazdálkodónak minősülő kis- és középvállalkozásra. (Tőzsdén jegyzett cégek és amelyet jogszabály annak minősít, értékhatárokra való tekintet nélkül.)

Mikor kell az első jelentéstételnek eleget tenni?

2025-ben a 2024-es évben teljesített kritériumokról és megtett intézkedésekről kell a jelentést elkészíteni. Ez azt jelenti, hogy a felkészülést és előkészítéseket 2024-ben szükséges megtenni, hogy a vállalkozás a fenntarthatósági jelentésnek megfelelően tudjon eleget tenni.

Ennek elmulasztása esetén az illetékes hatóság pénzbírságot szabhat ki.

Irodánk magas szintű szakmai tudással rendelkező munkatársaival, egyetemi kutatói hátterével támogatja jelenlegi és jövőbeni ügyfeleit ezen új kötelezettség teljesítésében.